ბარომეტრი ₾120 $38.8399584

აღწერა: ბარომეტრი-ატმოსფერული წნევის განსაზღვრა.

ინფორმაცია {{scren}}

3953 მეორადი თბილისი mariam (+995)-5*** 593270093 2020-01-21 873

ინფორმაცია

ფოტო

ფოტო

ბარომეტრი

ძირითადი მონაცემები

კომენტარები


2020-04-23 13:26:27