დასაუთოებელი კომოდი ₾ 70ტუმბო საუთოო მაგიდით ₾ 60საუთოო მაგიდასაუთოო მაგიდა ₾ 70თმის უთოთმის უთო ₾ 15