ტუმბოები ₾ 130ტუმბო ₾ 69ტუმბო ₾ 250ტუმბოები ₾ 100რძის ელექტრო ტუმბო ₾ 250ტუმბო ₾ 55ტუმბო საუთოო მაგიდით ₾ 60ტუმბო ₾ 40ტელევიზორის ტუმბო ₾ 50ტუმბო ₾ 60თარო-ტუმბო ₾ 85სავარძელი,ტუმბო დესაუ, ტელევიზორისავარძელი,ტუმბო დესაუ, ტელევიზორისავარძელი,ტუმბო დესაუ, ტელევიზორი ₾ 500ტუმბოტუმბო ₾ 60ტუმბოტუმბო ₾ 60ტუმბოტუმბოტუმბო ₾ 230ტუმბოტუმბო ₾ 160