მაცივარი ₾ 350ბარ-მაცივარი ₾ 50დახლ-მაცივარი ₾ 1მაცივარი ₾ 100დახლ-მაცივარიდახლ-მაცივარიდახლ-მაცივარი ₾ 1მაცივარიმაცივარიმაცივარი ₾ 600მაცივარი ₾ 1000მაცივარიმაცივარიმაცივარი ₾ 1450მაცივარი,დახლ-მაცივარიმაცივარი,დახლ-მაცივარიმაცივარი,დახლ-მაცივარი ₾ 1მაცივარიმაცივარი ₾ 650ბეკოს მაცივარიბეკოს მაცივარიბეკოს მაცივარი ₾ 370მინი მაცივარი ₾ 200მაცივარიმაცივარი ₾ 1მაცივარი,დახლ-მაცივარიმაცივარი,დახლ-მაცივარიმაცივარი,დახლ-მაცივარი ₾ 1სამსუნგის მაცივარისამსუნგის მაცივარი ₾ 450დახლ-მაცივარიდახლ-მაცივარი ₾ 800