კომპიუტერული კურსები ₾ 70მასაჯის შემსწავლელი კურსები ₾ 150პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსები ₾ 350