ექთანი გამოძახებით ₾ 30ექთანი,ექიმიექთანი,ექიმიექთანი,ექიმი ₾ 80ექთანი გამოძახებით ₾ 25ექთანი ₾ 25ექთანი ₾ 1