გასახდომი ვიბრო მასაჟორიგასახდომი ვიბრო მასაჟორიგასახდომი ვიბრო მასაჟორიგასახდომი ვიბრო მასაჟორი ₾ 280