აზომვითი ნახაზები ₾ 20აზომვითი ნახაზები ₾ 1ბინის  აზომვითი ნახაზები ₾ 1აზომვითი ნახაზები ₾ 1