ფასიანი განცხადება საიტზე = რეკლამა - 1-დღე = 1-ლარი

უფასო განცხადების დამატება