უფასო განცხადების გვერდი
განცხადების დამატება

betonis moxexva

თბილისი

kompania "konstruqtori" gtavazobt betonis moxexva agdgenas

shlipovka
10 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
aspaltis dageba

თბილისი

aspaltis dageba swrapad da xarisxianad da dabal pasad

aspalti
25 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
xis kotejebi

თბილისი

ivyidit da vamzadebt xis kotejebs

litonis karkasi
9990 ₾უძრავი ქონება2019-11-26
mshenebloba

თბილისი

nebismieri sirtulis shenoba nagebobis msheneblobas,realuri vadebit da magali xarisxit

kerdzo saxli
80 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
saremonto momsaxureba

თბილისი

brigada 20 wliani stajit

brigada
1 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
rkinis karebi

თბილისი

rkinis karebi,rkinis moajirebi,rkinis karkasi,shedugeba,svarka

svarka
5 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
azomviti naxazebi

თბილისი

gtavazobt shida da sakadastro azomviti/agegmiti samushaoebs

dakvalva
20 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
darsonvalis aparati

თბილისი

aparats moyveba standartulad 4 tavi:savarcxeli,soko,wveti,purceli.

aparati
100 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-26
lentaze bechdva

თბილისი

dagibrendavt lentebs,sasurveli dizainit

iarlikit
1 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26
saplavis mopirketeba

თბილისი

vart propesionali xelosnebi

granitit
50 ₾დასაქმება მომსახურება2019-11-26