უფასო განცხადების გვერდი
განცხადების დამატება

xelis blenderi

თბილისი

shida nawilebis masala-ujangavi poladi korpusis masala-plastmasi sichqaris kontrolis punqcia-diax

braun
479 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
xelis blenderi

თბილისი

simdzlavre-500w sichqareebis raodenoba-5 sazomi chiqis moculoba-800ml

arshia
79 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
sapqvavi

თბილისი

simdzlavre-1000w sichqareta raodenoba-3 martvis tipi-meqanikuri

kenwood
109 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
blenderi,sapqvavi

თბილისი

simdzlavre-1200w sichqareta raodenoba-3 martva-meqanikuri

bosch
99 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
blenderi

თბილისი

shesadzlebelia ganvadeba garantia 1weli.

kenwood
60 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
choperi

თბილისი

sichqaris rejimi-2 simdzlavre-300w korpusis masala-plasmasi

kenwood
115 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
choperi

თბილისი

adgilze upaso mitanit da 1 wliani garantiit

sokany
63 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
bostneulis sachreli

თბილისი

eleqtro sachreli,germanuli

saxexi
92 ₾ელექტრო ტექნიკა2019-11-27
dana

თბილისი

adgilze upaso mitana

xilis
80 ₾სხვა2019-11-27
bostneulis saxexi

თბილისი

sakmaod praqtikuli da moxerxebuli

meqanikuri
50 ₾ტექნიკა იარაღები2019-11-27